Idé. Form. Illustration.


Guide: Användartyper.

Jag fick i uppdrag av Cellip att ta fram en användarbroschyr åt deras kunder. Briefen var att layouta en användarvänlig och informativ broschyr. Jag testade några olika varianter men kom fram till att för kundens del i första hand ha en tydlig och intressant framsida där kunden lätt kan välja vilken typ hen är för att sedan vända bladet och hitta rätt produkter för hen. Jag utgick från Cellips grafiska profil men tog fram idé för layout, illustrationer som symboliserar de olika typerna och som skulle vara könsneutrala.  En klurig men rolig uppgift att få till på ett intressant och bra sätt. Kunden blev nöjd över mitt första uppdrag och har sedan dess gett mig flera nya efter det.

cellipa4_1_2

cellipa4_4