Idé. Form. Print.


Årsredovisning.

Cellip AB är ett telekomföretag med sin bas i Stockholm. Åt dem gör jag broschyrer, guider och årsredovisning. De anlitar mig kontinuerligt när nytt material ska tas fram. Jag har till viss del utgått från deras grafiska uttryck men också haft utrymme för egen design. I briefen till årsredovisningen stod att jag skulle ta fram en form som signalerade tillväxt, modernitet, rätt i tiden och trygghet. Så här blev resultatet och både uppdragsgivare samt styrelse blev nöjda.  Här har jag stått för idé, form, layout och typografi.
cellip_1_2

cellip_u1

cellip2

cellip3